Pages

donderdag 28 oktober 2010

Bijpraatdag Biebsearch : werken aan gezamenlijkheid


Hoe zorg je dat je, wanneer je directeuren wilt bijpraten, je dat in alle rust kunt? Je gaat de hei op. Of in ons geval, de Utrechtse heuvelrug.
Dit maal om samen met Mark Deckers alweer een niveau verder de directies en mt-leden van de deelnemende masterclassbibliotheken te betrekken in het proces waarin we nu zitten rondom de landelijke samenwerking van Biebsearch.

Niet alle dagen zijn even gemakkelijk wat inhoud betreft. Ik denk dat wanneer je het daadwerkelijk gaat hebben over hoe je samenwerking gaat vormen in afspraken het altijd meer echt wordt dan wanneer het nog veel meer een conceptueel proces betreft.
Maar wanneer ik van alle kanten hoor dat er uren zijn vrijgemaakt om ook volgend jaar (en de jaren erop..) vanuit de diverse deelnemende PSO's en basisbibliotheken uren de organisaties en scholen te kunnen ondersteunen ben ik bijzonder trots op wat we met elkaar aan het bereiken zijn.

Natuurlijk zijn er vragen te over en zijn deze allemaal even legitiem. Soms weet ik het antwoord vastomlijnd en helder, maar ook moet ik nu en dan het antwoord schuldig blijven. Vanuit de chaotische stroom waarin we momenteel opereren in bibliotheekland zijn er geen veilige keuzes meer. We weten niet hoe het er over 2, 3 of 4 jaar er voor staat. Laat staan dat het een gemakkelijke positie is om met elkaar keuzes te maken in alle turbulentie en stromen.

Maar, en dat vertelde ik gisteren ook, ik vind wel dat beweging in een gezamenlijke stroom van wezenlijk belang is. Daarom heb ik de afgelopen maanden ook zo vaak met onze samenwerkingspartners: de masterclassbibliotheken en -pso's om tafel gezeten. Op deelnemer maar ook zeker op directieniveau.

Biebsearch raakt nu eenmaal beleidskeuzes die organisaties maken en gemaakt hebben. Beleid vanuit onze basisdoelen waarbij we een plek willen zijn en vormen binnen de huidige samenleving. Wanneer dat ons doel is kunnen we vervolgens ook met een kritisch oog kijken naar onze middelen en bezien hoe we deze wel of niet kunnen blijven inzetten.

Vanmorgen was ik bij de bibliotheek Rotterdam. Het nieuws van de bezuinigingen ook daar had me natuurlijk al eerder bereikt. Net zo goed als de zorgen die er momenteel in Amsterdam leven.
In Rotterdam zit er een team die niet kan kijken naar hun middelen, maar dit moet doen. Er gaan veel vestingen sluiten en dat lijkt een onontkombaar proces. Maar ook een proces waarin je kritisch kunt kijken naar je doelgroepenbeleid en ook met het oog op de toekomst ziet waar er nu structureel wordt samengewerkt en waar er nog een wereld te winnen is.

Biebsearch is de bibliotheek op school. Ik zeg niet dat het de perfecte oplossing is voor alles waar we ons in onze branche mee geconfronteerd zien. Maar het is wel een manier om te kijken naar onze beschikbare middelen en doelgroepen.


Geen opmerkingen:

.