Pages

zaterdag 1 juni 2013

E-learning. Trends en ontwikkelingen / Wilfred Rubens

E-learning

Wilfred Rubens was al een tijd druk aan het schrijven. Dat kreeg ik natuurlijk via twitter en andere media mee. Vandaag was de presentatie van zijn boek: E-learning. Trends en ontwikkelingen

Overal waar geleerd wordt – in bedrijven, op scholen, van huis uit – wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van digitale technologie. E-learning staat voor de belofte leren efficiënter en effectiever vorm te geven en te organiseren. Maar het roept ook vragen op. Wat werkt echt? Wat moeten we daarvoor organiseren? Hoe herkennen we hypes?

Wilfred Rubens analyseert in dit 228 pagina’s tellende boek op nuchtere wijze de actuele trends en ontwikkelingen. Hij doet dat onder andere op basis van het materiaal dat hij de afgelopen tien jaar verzamelde en deelde op zijn veel gelezen en geciteerde weblog. Aan bod komen de belangrijkste visies en opvattingen over e-learning. De auteur geeft daarnaast een actueel overzicht van de vele beschikbare leertechnologieën, zoals de elektronische leeromgeving, learning analytics, mobiele technologie, sociale media en MOOC’s. Hij legt daarbij steeds de nadruk op leren en didactiek en niet op de technologie. Deze uitvoerige publicatie geeft professionals die zich bezig houden met leren een helder beeld van de trends en ontwikkelingen én mogelijkheden en valkuilen van e-learning. De praktische handvatten en verwijzingen maken het boek tot een uitgelezen vertrekpunt voor wie meer wil doen met de mogelijkheden die technologie biedt om leren te faciliteren.

Zoals ik de blogposts van Wilfred ken (en hier geeft hij aan welke er relevant zijn in het kader van dit boek) is dit een werk dat niet alleen zorgvuldig is opgebouwd, maar ook nog eens qua inhoud verrijkend en ver-rijkend is.

Hier staan alle gegevens om E-learing. Trends en ontwikkelingen te bestellen.

Geen opmerkingen:

.