Pages

woensdag 5 januari 2011

Kennisnetrapport: ICT-competenties in het onderwijs

Het rapport “Elke docent competent, Resultaten van de inventarisatie ict-competenties voor docenten” is afgerond door Kennisnet en vond zijn weg via de website van Gerard Dummer.

Tijdens het overleg rondom Wikiwijs kwam de wet BIO ook al ter sprake. Wat natuurlijk geen wonder is omdat ze dicht op de huid van het onderwijs zitten en er nauwe samenwerking is met Kennisnet.
Competenties voor docenten is een hot en lastig item. Want in hoeverre kun je competenties goed meten en kun je groei aantonen? Wanneer is er sprake van groei en wanneer is er sprake van incompetentie? Geen gemakkelijke punten die zomaar op te lossen zijn.
Hoe ga je bijvoorbeeld om met een docent die vindt dat onderwijs en ICT twee losstaande elementen zijn die niets met zijn of haar vak te maken hebben. Kun je zonder ICT in het onderwijs als 'unieke docent' of ben je pas uniek wanneer je ICT en onderwijs integreert op een manier die zorgt voor meerwaarde van datgene wat je weet te vertellen en te onderwijzen.

Dit rapport heeft tot doel het genereren van een overzicht van bestaande ICT-competenties.
Het TPACK-model (pdf) heeft in dit rapport een heldere plek ingenomen. Tijdens de onderwijsdagen werd ook een aantal maal aan dit model gerefereerd en ook Wilfred Rubens heeft zich er al een aantal maal over uitgelaten.

Rapport Ict-Competenties


Geen opmerkingen:

.