Pages

dinsdag 14 december 2010

Wikiwijs is jarig

Iceberg

Wikiwijs bestaat vandaag precies een jaar. Felicitaties voor het programmateam van Wikiwijs zijn op zijn plaats! Er is in een jaar tijd heel hard gewerkt aan de basis van een heel nieuw project.

Een project waar we ook als Biebsearch interessante raakvlakken hebben in visie en programmaonderdelen. Daarom zaten we dan ook voor de derde keer dit jaar bij elkaar om nogmaals wat kaders uit te zetten en te ontdekken of die stip op de horizon ook passend is voor en Wikiwijs en Biebsearch.
Het antwoord is niet verrassend: natuurlijk zijn er gemene delers en natuurlijk betekent dat samenwerking. In het komende jaar zullen we dat dan ook verder onderzoeken en zien hoe we ook gezamenlijk iets kunnen betekenen voor het onderwijs.

Het is mooi om ook hier mensen met passie en kracht te ontdekken die op zoek zijn naar samenhang en cohesie. Niet vreemd om op meerdere fronten dan ook te bekijken wat we gezamenlijk zouden kunnen opbouwen en waar we elkaar kunnen versterken.

Ik ben van mening dat we als bibliotheken (der Nederlanden..) een gesprekspartner en makelaar kunnen zijn die samen met het onderwijs kan optrekken en faciliteren. Grote woorden die ook de noodzaak tot grote partners aangeven.

Volgend jaar zitten we weer gezamenlijk bij elkaar om dan verder inhoudelijk te onderzoeken wat er technisch mogelijk is, waar de samenwerking op het gebied van docentprofessionalisering zit en waar het onderzoek van wikiwijs van belang zou kunnen zijn voor Biebsearch en andersom. En dan heb ik het nog niet over widgets en filtering van informatie.

Ik weet dat het soms aan de oppervlakte lijkt alsof er weinig beweging in het een en ander zit als de befaamde top van een ijsberg. Of dat nu de innovatieprojecten vanuit OCW zijn of een traject als Wikiwijs. Maar aan de onderkant zie je enorm veel beweging wat misschien aan de bovenkant maar een golfslag lijkt, maar ondertussen na verloop van tijd een schip als de Titanic kan laten zinken.

Nogmaals van harte Wikiwijs!

Geen opmerkingen:

.