Pages

woensdag 26 november 2008

Scholen die schrijven.. mediathecarissen en archivarissen aan het werk


Margreet van den Berg schreef vandaag een post die me direct raakt. Natuurlijk, scholen moeten niet alleen schrijven, maar ook documenteren!

Ik kan natuurlijk moeilijk haar hele post hier overnemen. (Plus dat ik dat natuurlijk ook juridisch gezien helemaal niet mag).
Maar de kern wil ik jullie toch graag niet onthouden.

Scholen schrijven: verslagen, brieven, schoolkrant, lesmateriaal, toetsen, handleidingen en ga zo maar door.
"Wat mij opvalt is dat ik tot nu toe nog geen school ben tegengekomen dat een structureel beleid voert over het beheer van deze, voor het primaire proces belangrijke, informatie. De informatie voor het secundaire proces wordt wel centraal beheerd, net als de informatie die naar buiten gaat: correspondentie naar ouders en andere partijen buiten de school. Maar zodra het informatie over het primaire proces betreft wordt het beheer vaak overgelaten aan de schrijvers zelf."
..
Ik zie daarin een mooie taak voor de mediathecarissen van de scholen. Zij zijn immers in staat om informatie te structureren en te ontsluiten."

Jammer genoeg krijg ik vaak de indruk dat veel scholen inzetten op mediacentrumbeheer- en bewaking in plaats van het juist en uitputtend gebruik maken van deze enthousiaste specialisten.
Een mediathecaris wordt zo vaak vooral gezien als scholieren-ondersteuner. Maar deze specialisten zijn ook uitermate geschikt voor de interne waarborging van informatie. Is het niet eens tijd dat alle scholen de mediathecaris serieus nemen en ook de functie als zodanig invullen?

Alhoewel de discussie van 'loslaten van informatie', 'vertrouwelijke stukken' en ga zo maar door ook wel een pleidooi zouden kunnen zijn om te investeren als school in een geweldige archivaris. Met een gespecialiseerde opleiding gericht op het bewaarproces.

foto

7 opmerkingen:

Astrid zei

Zo waar!
Met deze post kan m'n mediathecaris naar de directeur, om het belang nogmaals aan te tonen. Bedankt daarvoor, Essen en Margreet.

essen2punt0 zei

graag gedaan :)

Gerard Bierens zei

Het gaat hier volgens mij over twee termen waarvan iedereen spontaan allergisch wordt, namelijk documentmanagement en kennismanagement. Achter beide termen schuilt een ellendig lang spoor van vele mislukte projecten, vrijwel allemaal vanwege het simpele feit dat in zulke projecten niet de informatiestroom maar de te gebruiken tool centraal gesteld wordt.

Daarbij denkt men altijd in de eerste plaats aan de ICT afdeling om zulke projecten uit te voeren, informatiespecialisten zijn vaak niet eens in beeld.

Een oplossing heb ik niet direct, maar jammer is het wel.

Unknown zei

Hoi Annemarie,
Ik denk zeker dat de schoolmediathecaris een belangrijke rol kan vervullen bij het beschikbaar maken van kennis op scholen. Ik denk alleen niet dat een archief hier de meest geschikte tool voor is zie ook mijn reactie op bibliotheek 2.0:

m2cm zei

@Gerard,
Wat ik bedoelde (maar de titel van mijn blog is misleidend) is het bijeenbrengen van kennis in de vorm van bestanden. Ik heb de ervaring dat informatie-uitwisseling op de schoolwerkvloer te weinig tot stand komt en afhankelijk is van privé-initiatieven van docenten. Het meest voor de hand liggend (en vermoedelijk het makkelijkst te realiseren) is het verzamelen van lesmateriaal en toetsen, maar ik denk ook aan ideeën en formats om lessen te ontwikkelen, om het leerproces te evalueren, het verzamelen van resultaten van secties, jaarlagen enz. en het ontwikkelen van criteria om die resultaten als school te evalueren enz. Welke kennis er is en hoe je die wilt managen moet m.i. afhankelijk zijn van het schoolbeleid en niet overgelaten worden aan individuen. De vraag die daarna komt is hoe je dat gaat doen, en natuurlijk kan daarbij gebruik gemaakt worden van allerlei ict-middelen maar dat komt pas aan de orde als eerst de informatiestromen in kaart zijn gebracht en gekeken is welke kennis in de organisatie aanwezig is en welke kennis van belang is voor het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van het (primaire) proces.

Gerard Bierens zei

@Margreet, volgens mij zeggen we -in iets andere bewoordingen- allebei hetzelfde.

essen2punt0 zei

@margreet, @gerard, Ik denk dat jullie inderdaad eenzelfde idee hebben dat je net wat anders voor je ziet.
Persoonlijk weet ik ook niet goed hoe het vorm zou moeten krijgen.

@jeroen, ik vind wel dat we toch ook moeten denken aan het archiveren wat daaronder ook ten grondslag ligt. Archiveren is een vak apart. Dat wil niet zeggen dat een mediathecaris dat niet zou kunnen of moeten, maar er zit een overlap die ik wel van belang vind om te onderkennen.

.