Pages

woensdag 29 oktober 2008

Rijnbrinkgroep: OBD, BSG, Varya, Aturis en wie weet...?? Probiblio??Morgen vertrekt Henk Middelveld en hij liep de afgelopen weken al rond met zo'n glimlach die niet of juist veel goeds voorspelde. Ik dacht dat het vooral kwam omdat hij het goed achterliet. Alhoewel hij al wel liet doorschemeren met leuke en spannende dingen bezig te zijn tot de dag van zijn afscheid.
Weggaan met een big bang! Morgen zijn afscheid en vandaag een extra personeelsbijeenkomst.

Nou... actuele ontwikkelingen betrof het zeker. Net zoals de bing bang!

Naar aanleiding van een aantal actuele ontwikkelingen in het landelijk bibliotheekbestel hebben de directie van ProBiblio en de Raad van Bestuur van de Rijnbrink Groep een eerste verkenning gedaan van de mogelijkheden om te komen tot intensieve samenwerking. De bevindingen hiervan zijn gepresenteerd aan de Raden van Commissarissen van ProBiblio en de Rijnbrink Groep. Beide Raden hebben uitgesproken dat de voorgestelde samenwerking kansrijk is en opdracht gegeven om de haalbaarheid nader te onderzoeken.

Hiermee spelen de beide organisaties in op de roep om schaalvergroting bij de provinciale serviceorganisaties, met als doel hun bijdrage aan het openbaar bibliotheekwerk te vergroten, zowel op
bibliotheekinhoudelijk als op facilitair terrein.

In de komende periode gaan ProBiblio en de Rijnbrink Groep de haalbaarheid van de samenwerking onderzoeken en de voorwaarden waaraan dan voldaan moet worden. In het onderzoek zullen de provincies en bibliotheken nadrukkelijk worden betrokken. Dit resulteert in een document aan de hand waarvan beide Raden elk afzonderlijk zullen beslissen of daadwerkelijk tot intensieve samenwerking moet worden overgegaan.


Het kan alle kanten nog uitgaan. Maar een ding is zeker: Het Grote wedden is op het blog van Mark Deckers alweer geopend!

Het kan alle kanten nog uitgaan, maar het is zeker een ontwikkeling die past in het zoeken naar schaalgrootte. Als medewerker vind ik het natuurlijk best spannend om te zien wat er nu eigenlijk allemaal gaat gebeuren. Probiblio is een collega PSO waar ik met plezier naar kijk. Daar gebeuren leuke dingen! wanneer wij 'onze leuke dingen' kunnen voegen met 'hun leuke dingen' kan dat op de lange termijn absoluut positief op elkaars organisaties werken. Een dergelijke samenwerking qua zusterorganisaties biedt op MT-niveao en op gespreksnivo met provincies volgens mij een mooie kans.
Mits natuurlijk aan heel veel voorwaarden wordt voldaan... roept het OR-lid in mij.. ;)

In ieder geval; dag Henk. Het was mij een waar genoegen!

foto via

3 opmerkingen:

schrijverdezes zei

Ha Essen,
Nou dacht ik een paar dagen geleden nog dat het oosten des lands wel héél ver weg is en dan zijn we nu opeens bijna collega's!
Groet, schrvrdzs

Annemarie van Essen zei

@schrvrdzs, de tijd moet het eerst nog maar eens leren. ;)
Maar ik zou het zeker niet erg vinden. vind je ook niet dat deze organisaties gewoon heel erg web2.0 denken? Samenwerken over grenzen heen ;)

schrijverdezes zei

Ha Essen,
Nee, integendeel, ik zou het leuk vinden! Als ik zou zeggen dat ik het 2.0 vond zou dat misschien niet zo positief zijn (dit in het licht van mijn niet onverdeelde enthousiasme over '2.0'), maar 'samenwerken over grenzen heen' trekt me beslist aan. (Ik verkeer overigens niet in de positie om daar erg veel aan bij te dragen.)
Wie weet zullen we elkaar eens 'in het echt' ontmoeten in het kader van de nieuwe plannen, maar tot het zover is moeten we het maar met de weblogs doen.
Groet van schrvrdzs

.