Pages

zondag 6 juli 2008

Sociale vaardigheden van jongeren afgenomen door pc


Kijk.. Dat zijn nog eens koppen om wat meer over te willen weten. De jongeren zijn minder sociaal vaardig door de pc.
Wat een geweldige kop!
"Leraren PO en VO: "Sociale vaardigheden jongeren aanzienlijk afgenomen door pc"

Maar dan de inhoud van het persbericht. (Die ik trouwens van de OnderwijsNieuwsDienst heb geplukt)
Zullen we die eens even doorlopen?
Ongeveer veertig procent van de leraren is van oordeel dat de sociale vaardigheden van jongeren de laatste jaren zijn afgenomen, zo blijkt uit een verkenning onder docenten in het primair en voortgezet onderwijs door EPN | Platform voor de informatiesamenleving. Eén op de vier wijst daarvoor de computer en het internetgebruik als boosdoener aan.
Veertig procent van de leraren is van mening dat de sociale vaardigheden van jongeren is afgenomen. Is zestig procent van de leraren dan een andere mening nagedaan? Laat horen, zou ik zeggen!
En! Een op de vier van die veertig procent is dus van mening dat de computer daar debet aan is.

Rekenen jullie even met mij mee?
De enquête is gehouden onder een steekproef van ruim vierhonderd leraren (responsepercentage circa 50%), samengesteld uit diverse databases en gespreid over de verschillende schooltypen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, vmbo, havo, vwo).
Respons is dus 50%. 200 Leraren hebben dus de vragenlijst geretourneerd. Van deze 200 leraren is er 40% van mening dat sociale vaardigheden van jongeren zijn afgenomen. 80 docenten dus.
En van deze 80 (actieve) docenten is dus 1/4 van mening dat dat komt door de computer en het internetgebruik. Al met al hebben 20 leraren deze mening dus geventileerd.
Van hoeveel verschillende soorten onderwijs ook alweer?

20 leraren is dus genoeg om zo'n headliner te veroorloven?
Aanleiding voor dit onderzoek waren geluiden in het onderwijs dat kinderen minder dan voorheen emoties in gezichtsuitdrukkingen zouden herkennen en dat is voor een goede communicatie nadelig. In deze steekproef geeft één op de vijf leraren aan dat ze van oordeel zijn dat kinderen minder goed gezichtsuitdrukkingen herkennen. Overigens wijzen de respondenten ook op de verminderde sociale vaardigheden van ouders, cultuurverschillen en veranderende opvoedingspatronen meer algemeen.
Dus de aanleiding van het onderzoek wordt door 20% van de ondervraagden bevestigd. Maar waar zegt dit dan wat over? Wat is 'minder dan voorheen?' En betekent dit dat alleen maar docenten die 'langer dan voorheen' werkzaam zijn in het onderwijs hier iets over kunnen zeggen?
In de enquête is ook gevraagd naar de invloed van gewelddadige computerspelen op agressiviteit bij kinderen. Zeventig procent meent dat daar sprake van is (ongeveer de helft enigszins, eenvijfde sterk).
Eén op de drie is van oordeel dat games die met verschillende kinderen tegelijk worden gespeeld, sociale vaardigheden bevorderen. Maar ongeveer de helft vindt dat niet.
Op de vraag "Zitten er naar uw oordeel in uw klas leerlingen die u verslaafd zou willen noemen aan activiteiten als MSN en computergames?", antwoordde ongeveer de helft met "ja".
Over deze alinea durf ik helemaal geen conclusies te trekken. Want de eerste vraag die naar boven komt bij het lezen van deze informatie: is er ook getoetst of deze 200 docenten zelf computervaardig zijn? In hoeverre zijn ze op de hoogte van games. En.. ook interessant: 1/3 die positief is over samen gamen, zou die zelf ook game-ervaring hebben? En.. hoe zit dat met de andere helft?

Al met al vind ik het interessant genoeg om het gehele rapport te willen zien. Ik ben erg benieuwd naar de vragenlijst, de controlegroep, de samenstelling van de respondenten en van alle andere onderzoeksgegevens die me na het lezen van dit persbericht behoorlijk sceptisch maken.

Ik vind in ieder geval dat in de huidige vorm dit een persbericht is dat meer zegt over EPN dan over de sociale vaardigheden van jongeren.

4 opmerkingen:

elke zei

Zowel aan de vragen als aan de conclusies kun je zien dat dit geen ervaren onderzoeker was. Ik vind dat schattig, ik stel mij er een ijverige stagiair bij voor, die haar eerste gepubliceerde onderzoek aan mams laat zien.
Anderzijds heeft het bericht ook wel een komkommer-alarm-gehalte. En ik vind dat je dat het EPN wel mag aanrekenen.

Annemarie van Essen zei

Ja, dat vind ik ook.
Wel leuk om te horen dat jij een van die 200 bent!

Ik vind zo'n ijverige medewerker prima, maar het feit dat er zo'n pretentieus persbericht over wordt geschreven...

Ach... op zich ook wel weer hoera voor de komkommertijd. Heb ik ook nog weer eens iets om over te schrijven. ;)

Unknown zei

Een fraaie analyse van de werkelijkheid achter statistieken.

Altijd goed om het weer even doorgeprikt te zien!

Unknown zei

Het is wel straf dat er uitspraken kunnen gedaan worden op basis van de mening van een groep over een andere groep. Persoonlijk denk ik dat de computer een grote hulp kan bieden om je socialer te gaan ontwikkelen. Maar dat je uiteraard niet mag gaan verwachten dat je alles on-line kan leren. De computer draagt hier eerder aan bij in plaats van af.

Leuke afbeelding trouwens :-)

.