Pages

dinsdag 29 april 2008

Overheid.nl Monitor 2007

overheid.nl monitor 2007
De Automatisering Gids Rapportenservice attendeert mij regelmatig op interessante rapporten.
Zo ook vandaag toen mijn feed de overheid.nl monitor 2007: Prestaties van de e-overheid gemeten.

Eerst maar weer eens aangemeld en daarna heb ik het rapport in pdf gedownload. Wat me meteen opvalt is de sterke vormgeving. Chapeau! In ieder geval vind ik het mooi.

Interessant, omdat ik natuurlijk ook al eerder berichtte over multimedia in overheidsdienstverlening en waarom de online dienstverlening van de overheid achter blijft. Grappig omdat de overheid dus toch heel sterk monitort op de elektronische publieke dienstverlening.

"In 2007 is 67 procent van de publieke dienstverlening elektronisch af te handelen. Hiermee is de doelstelling van 65 procent in 2007 ruimschoots gehaald. Het niveau van online dienstverlening gericht op burgers was 66 procent en de dienstverlening gericht op bedrijven 68 procent."

De Overheid.nl Monitor 2007 brengt de belangrijkste vorderingen en knelpunten bij de ontwikkeling van de elektronische overheid in kaart. De monitor schetst de ontwikkeling cijfermatig, in de tijd en gekoppeld aan beleidsdoelstellingen. Het is een jaarlijkse rapportage van Overheid heeft Antwoord© in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De monitor stimuleert overheden beter (online) te presteren en brengt zo de volledig transparante en klant - gerichte overheid dichterbij.
Boeiend. Ik zie in het rapport transparantie, dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening,
eParticipatie en toegankelijkheid langskomen. Maar ook fascinerende staatjes.

en wat lees ik op pagina 49:
Internetters willen eParticipatie
Representatief onderzoek van Burger@Overheid.nl onder Nederlandse internetters bevestigt het beeld dat overheden kansen laten liggen om burgers te betrekken bij beleid en uitvoering. Veel mensen willen wel meedenken maar de manier waarop dit nu gebeurt, sluit niet aan bij hun verwachtingen. Burgers weten niet waar ze moeten zijn, voelen zich onvoldoende geïnformeerd en horen vaak niet wat met hun bijdragen is gedaan.
...
Burgers, bedrijven en belangengroepen kunnen binnenkort via internet meepraten over nieuwe regels. Een proef hiermee begint naar verwachting in het najaar van 2008. De ministerraad heeft hiervoor ingestemd met een voorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie). Het kabinet ziet internetconsultatie als een aanvulling op de bestaande mogelijkheden om advies te vragen bij de voorbereiding van wetten. Het kabinet wil hier met een experiment van twee jaar rijksbreed ervaring mee opdoen. Daarna beslist het kabinet over structurele invoering, menskracht en geld.
En daar ben ik nu benieuwd naar. Het lijkt in ieder geval in dit rapport er op dat de overheid haar hand in eigen boezem durft te steken. Nul-metingen vanuit het jaar 2000 en een jaarlijkse meting. Maar er mag nog het nodige gebeuren, al lijken de cijfers vrij positief.

Ik woon in een dorp, dus ik hoef niet veel van de elektronische dienstverlening te verwachten, lijkt het zo. Gepersonaliseerde dienstverlening is ten hoogste 36%! Meer niet!
Een kleine kwart van de gemeenten reageert (nog) niet binnen de termijn. Een kwart!!

Genoeg werk aan de winkel dus!

Geen opmerkingen:

.