Pages

woensdag 12 september 2012

Onze schatkamers van data en aandacht

Vandaag worden we overspoeld door verkiezingen en een aankondiging van Apple. Afhankelijk van je interesse zal een van beider zaken je aandacht vast kunnen houden.

Een zaak die mijn aandacht trok en vervolgens vasthield was die van de trendrede.

De TrendRede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. De TrendRede kadert en clustert de actualiteit in drie grote overkoepelende thema's en toont Nederland daarmee een uitgelicht pad richting de toekomst. De manier waarop we leven, werken, consumeren en communiceren zal de komende jaren radicaal veranderen. De beredeneerde lijnen in de TrendRede zijn dan ook uitdrukkelijk bedoeld om discussie en besluitvorming op weg te helpen. De TrendRede schildert de nieuwe tijd die voor ons ligt met krachtige streken en kleurt hem in met opvallende details. De TrendRede schetst de golven waarop Nederland richting de toekomst surft.

In beeld, maar ook in woord is de trendrede terug te kijken of te lezen.

De drie genoemde trends zijn herkenbaar. Maar weet ze maar eens zo te benoemen. Daar zie je ook de kracht van samenwerking in terug. 

  1. De wereld vergaat! En gelukkig maar.
  2. De schatkamer van data en aandacht
  3. De dynamische samenhang van dingen

In de meerjarenstrategie van het Overijssels Netwerk van Bibliotheken hebben we het ook over onze schatkamers. Sommige zijn fysiek, maar ook de schatkamer van data en aandacht is gevuld.

Er schuilt een enorme kracht in toegewijde aandacht voor mensen, organisaties en voor de verhalen die er overal leven. Maar ook aandacht voor de verhalen die nu gemaakt worden. Die, als we nu luisteren, onze eigen toewijding voor de juiste accenten uit ons vak kunnen betekenen.
De wereld die er te winnen is door data op de juiste manier aan elkaar te koppelen hangt ook samen met de toegewijde aandacht die we kunnen geven. Natuurlijk gaat het om het koppelen van data en daarmee een betekenisvol element toevoegen aan deze data. Maar het betekenisvolle element kan ook het element van aandacht en mensen zijn.

Wanneer ik er wat langer over nadenk lijkt het wel ons boodschappenlijstje en het lijstje van gefaseerd besef:
Help: onze wereld vergaat. Bibliotheken, maar ook het onderwijs staat op een bepaalde manier onder druk.
Maar.. maar we hebben toch een schatkamer van data en aandacht? Misschien nog niet helemaal vormgegeven voor het nu, maar daar kunnen we aan werken.
En dus: gaan we op zoek naar de dynamische samenhang van dingen.

Mag ik jullie voorstellen: onze toekomst.

TrendRede 2013

Geen opmerkingen:

.