Pages

woensdag 8 september 2010

Biebsearch en de technische kant: ICT specialistendag
Daar waar ik in de afgelopen maanden veel aan het woord was over Biebsearch, daar deed mijn collega Marcel Mentink juist veel van het daadwerkelijke aan-elkaar-knoop werk. Maar juist al dat soort regelzaken en technisch geharrewar maken Biebsearch wel een complex project dat Marcel naadloos in zijn vingers heeft.

Daarom was er vandaag, ook op verzoek van een groot aantal masterclass deelnemers een ICT bijpraatdag speciaal bedoeld om ook in de organisaties meer handen en voeten te geven aan de specialistische onderdelen van dit samenwerkingsproject van scholen en bibliotheken.

Marcel wist goed en helder de diverse onderdelen te benoemen en verder te verklaren en had ter ondersteuning onze Overijsselse Bicatspecialist Brian Arron meegenomen voor extra detailinformatie.
Het was goed om ook in deze kritische en betrokken groep eens verder op de inhoudelijke kanten van Biebsearch in te gaan. De toolkits en slides van de presentaties geven houvast voor een eerste start.

Dat Dennis Eijsden vanuit Bibliotheek.nl ook het een en ander kwam toelichten over de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief met ook Biebsearch daarin voor ogen gaf precies antwoord op een aantal vragen die we in de morgen al geïnventariseerd hadden.

Ook dit voelt als een mooie basisgroep om ideeën aan te toetsen en de gezamenlijke voortgang te bewaken. De masterclassers kunnen blij zijn met deze achtervang. Ik zal al een aantal allianties gesmeed worden zo her en der.

Deze groep gaat de landelijke impuls stevig ondersteunen en kritisch volgen, heb ik al in de gaten. Des te meer omdat we samen hebben afgesproken ze te blijven informeren en zo nodig bij een groot aantal ontwikkelingen in den lijve weer bij te praten.

Marcel kan terugkijken op een prima georganiseerde dag. Dank aan Marcel, Brian en Dennis.

3 opmerkingen:

NicoleGiling zei

Hartstikke goed! Hoe meer Marcels in het land hoe beter want voor Zwolle is "onze" Marcel wel zo'n beetje onmisbaar geworden ;))

NicoleGiling zei

Hartstikke goed! Hoe meer Marcels in het land hoe beter want voor Zwolle is "onze" Marcel wel zo'n beetje onmisbaar geworden ;))

Annemarie van Essen zei

Ik wilde eerst afsluiten met: Maar denk erom, Marcel is van ons! Maar dat leek me iets te veel de kat op het spek binden.

Onze Marcel is inderdaad wel zo'n beetje onmisbaar geworden :)

.