Pages

zondag 18 januari 2009

Mediawijsheid: media & maatschappijAfgelopen week had ik mijn tweede opleidingsdag van het NOMC, de Nationale Opleiding MediaCoach.
Deze module staat in het teken van Media & Maatschappij. Boeiende materie.

De eerste tijd werd uitgetrokken voor artikelen uit recente media om deze te bespreken en onder de aandacht te brengen. Ik denk dat ik deel uitmaak van een betrokken en mondige groep volwassenen in mijn lichting. Leuk om te merken. Wat boeiend is, is dat ons telkens weer een aantal vragen bij elk artikel dat werd gesteld:
-Waarom is dit artikel/blogpost etc. je opgevallen?
-Wie is de auteur?
-Wat is zijn/haar achtergrond?
-Wat is zijn doelstelling of wat zou zijn doelstelling kunnen zijn?

Mijn eerste voorzichtige conclusie is in ieder geval dat ik veel zomaar aanneem voor waarheid zonder na te gaan van wie die waarheid nu eigenlijk is. Wat is de achtergrond van een krant, tijdschrift of zelfs maar een artikeltje op nu.nl. ik moest onwillekeurig ook weer even denken aan het boek van Joris Luijendijk 'Het zijn net mensen'. Dat is in ieder geval een boek wat en weer actueel is gezien de hele midden-oosten problematiek, maar ook omdat het je een ander inzicht geeft in de werkwijze van corespondenten en media. Natuurlijk is ook zijn mening gekleurd en net zo goed aan discussie onderhevig. Daar is ook zeker al het nodige over gezegd en geschreven.

Verder had ik voor de vorige sessie al een medialogboek bijgehouden, waaruit ik in ieder geval kon afleiden dat er veel, veel tijd gaat zitten in tv kijken, twitteren en bloggen, rss-feeds lezen, TED-talks, radio en gamen. Wel interessant trouwens, hoe het me gedurende de dag eigenlijk niet opvalt hoeveel ik met media bezig ben. Maar de optelsom liegt er niet om. Ai ai, wat is het soms goed om met je neus op de feiten te worden gedrukt.

De invloed van omgeving en de rol van de media daarin is inderdaad groot. Vooral opmerkelijk vind ik nog steeds, dat bij de groep tieners van 10-16 de invloed van thuis het minst is, de invloed van opleiding (en opleiders) een constante en dat de invloed van de media groot, groter, grootst is. Een schoolomgeving (en misschien ook wel leeromgeving als een media- of bibliotheek) heeft dus nog meer invloed op jongeren dan hun ouders. Alhoewel die natuurlijk wel tot het 10e levensjaar een gezonde balans moeten hebben neergezet voor de betreffende jongeren.

Opvallende dingen rondom ouders en opvoeding:
  • minder tijd
  • stress (bij ouders)
  • Zelfverwezenlijking van belang
  • prestatiegericht (ouders, maar ook kinderen)
  • minder kinderen, meer aandacht
  • meer eenoudergezinnen
  • samengestelde gezinnen
  • matriarchale situaties


Er zijn grof genomen drie soorten ouders. (In ieder geval vanuit media-opvoedperspectief gezien)
-Permissieve ouders
-Autoritaire ouders
-Authoratieve ouders.

Natuurlijk willen we het liefste dat we toeleven naar een maatschappij met authoratieve ouders. Ouders die regels opleggen, maar ze motiveren. Ze verwachten dat de kinderen het ouderlijke gezag volgen, maar moedigen hen tegelijkertijd aan een eigen mening te ontwikkelen. Ze gaan in discussie met hun kinderen en geven hen allerhande informatie mee. Ze oefenen controle uit op het gedrag van hun kinderen en de betrokkenheid is groot. Authoratieve ouders bepalen bijvoorbeeld wat er allemaal op tafel komt. De kinderen mogen echter zelf bepalen wat en hoeveel ze ervan eten. (Hier een interessante link waar het gaat over de invloed van de opvoedstijl van ouders op de eetgewoonten van kinderen)

Interessant leesmateriaal vind ik dan ook de jeugdmonitor: een samenvatting van informatie over de situatie van de jeugd in Nederland. Met website en een recent jaarraport (3 december 2008) 2008 in pdf.

Foto by karenwithak
.