Pages

donderdag 3 april 2008

Rapporten bibliotheekvernieuwing online


Vereniging van Openbare Bibliotheken
Rapporten bibliotheekvernieuwing online

Op de manifestatie 'Verder! De bibliotheek van iedereen; visies op de toekomst’ zijn vandaag 3 belangrijke rapporten gepresenteerd.
  • Het SCP-onderzoeksrapport De openbare bibliotheek tien jaar van nu;
  • het eindadvies van de Stuurgroep Bibliotheken en;
  • Monitor Bibliotheekvernieuwing 2007.

In de SCP-studie 'De openbare bibliotheek tien jaar van nu' worden de relevante ontwikkelingen binnen en buiten de openbare-bibliotheekbranche op een rij gezet en met elkaar in verband gebracht. Op basis daarvan schetst het rapport twee mogelijke beelden van de maatschappelijke positie van de openbare bibliotheek over tien jaar.
De hoofdlijnen van het SCP-rapport en het hele SCP-rapport zijn te downloaden via www.scp.nl

De conclusie van het SCP-rapport is, dat een verdergaande vernieuwing van het functioneren van openbare bibliotheken noodzakelijk is. Ze signaleert twee tendensen op het gebied van media- en informatievoorziening: aan de ene kant wordt zoveel mogelijk informatie vrij toegankelijk gemaakt, aan de andere kant wordt informatie afgeschermd, zodat de bezoeker moet betalen. Ze vindt dat de overheid deze ontwikkelingen vanuit een bredere optiek goed moet volgen.

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2007

De Monitor Bibliotheekvernieuwing 2007 brengt het vernieuwingsproces in kaart.

Een verslag van de Manifestatie Verder! zal later vandaag te lezen zijn op www.bibliotheekvernieuwing.nl

Geen opmerkingen:

.